Verzekering

 

Wij plaatsen onze tenten voornamelijk voor feesten, festivals, bruiloften, begrafenissen, evenementen en andere festiviteiten. Soms een kleine 10x6 meter, maar soms ook honderden vierkante meters groot.

Helaas weten maar weinig huurders of de tenten eigenlijk wel verzekerd zijn. Verzekeren is immers niet het onderwerp waar je als eerste aan denkt als je een feest of evenement organiseert.

Toch is het wel verstandig om de verzekering op orde te hebben, omdat een flextent al snel duizenden of zelfs tienduizenden euro’s kost!

 

Is de flextent verzekerd?

De belangrijkste vraag over tentenverhuur verzekeringen is:  “Valt de tent onder uw verzekering?”.

Kamale als tentenverhuurder heeft in de algemene voorwaarden opgenomen dat u verplicht bent de tent verzekerd te hebben tijdens de huurperiode. Dit houdt in dat vanaf de oplevering tot aan de start van de afbouw u verantwoordelijk bent over de gebouwde tent.

De reden hiervoor is, dat na het opbouwen wij als verhuurder geen zicht hebben op wat er met de tent gebeurt. Wij zijn hier in niet geheel gevrijwaard, want uiteraard moet alles stevig verankerd zijn.

Let daarom goed op tijdens de oplevering en meldt eventuele gebreken of schades direct! Zodat u achteraf niet op deze gebreken kunt worden aangesproken.

 

Onder welke verzekering zou de tent kunnen vallen?

De toepassing van de tent bepaalt onder welke verzekering deze valt. Hierbij is het cruciaal dat u controleert of deze verzekeringen überhaupt aanwezig zijn!

Let op! Zoals vaak blijkt bij verzekeringen, is het niet zo eenvoudig. Mocht er bijvoorbeeld een medewerker van uw organisatie per ongeluk schade toebrengen aan de verhuurmaterialen dan kan dit onder een aansprakelijkheidsverzekering vallen.

Leg altijd vooraf duidelijk en concreet uit aan uw verzekeraar of tussenpersoon hoe u de tent gaat gebruiken. Op deze manier krijgt u altijd specifiek advies.

Vraag bij uw verzekeraar specifiek voor welke schades aan de tent u verzekerd bent. Let daarbij vooral op schade door

 • Brand
 • Diefstal
 • Vandalisme
 • Stormschade

Meestal zijn deze vormen van schade niet standaard meeverzekerd. Hierdoor kunt u voor een onprettige verrassing komen te staan wanneer er onverhoopt iets voorvalt.

Naast dat u verzekerd bent, is het belangrijk te controleren dat dit voor het juiste bedrag is. Een verzekering tot € 5.000 zal de schade veelal niet dekken. Controleer ook welk bedrag of percentage uw eigen risico is en of dit gewenst is.

 

Zijn er Speciale Tentverzekeringen of Verzekeraars Speciaal voor Tenten?

Nee, er zijn geen speciale tentverzekeringen of verzekeraars die hier een aparte module voor hebben.

Wel zijn er voor grote tenten speciale verzekeringsmodules met betrekking tot de stormschade. Wanneer u een groter evenement organiseert, is het altijd verstandig dit voor te leggen aan uw tussenpersoon of verzekeraar.

Wij geven om deze reden u de mogelijkheid om bij ons een all risk verzekering af te sluiten zonder eigen risico.


Kamale all risk tentverzekering zonder eigen risico

 

 1. Wie is de verzekerde? 
 2. Wat is verzekerd?

 3. Waar geldt deze verzekering? 

 4. Wanneer geldt deze verzekering? 

 5. Welke schade is verzekerd? 

 6. Waar moet de schadegebeurtenis aan voldoen? 

 7. Wat is niet verzekerd?

 8. Welke kosten zijn naast de schade verzekerd? 

 9. Wanneer zijn de tent(en) niet verzekerd? 

 10. Wanneer meldt een verzekerde schade? 

 11. Wat doet een verzekerde bij schade? 

 12. Wie stelt de hoogte van de schade vast? 

 13. Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is?

 

Begrippen

1)  Wie is de verzekerde?

Verzekeringnemer bent u, de huurder.

Persoon die deze verzekering heeft afgesloten.

Verzekerd

2)  Wat is verzekerd?

Uitsluitend tent(en) en bijproducten die eigendom zijn van kamale tentenverhuur en waar een verzekering voor afgesloten is.

3)  Waar geldt deze verzekering?

Uitsluitend voor de opbouwlokatie waar de tent(en) is (zijn) opgebouwd.

4)  Wanneer geldt deze verzekering?

Uitsluitend vanaf het moment van oplevering van de tent(en) tot aan het moment van afbouw. Dit is tevens ook de periode waarvoor de huurder verantwoordelijk is voor de tent(en).

5)  Welke schade is verzekerd?

 • Beschadiging.
 • Vandalisme.
 • Diefstal.
 • Brand.

6)  Waar moet de schadegebeurtenis aan voldoen?

 • De oorzaak van de schade gebeurt onverwachts.
 • Het gebeurt tijdens de looptijd van de verzekering.
 • De oorzaak van de schade is verzekerd volgens deze voorwaarden.

1 oorzaak voor meer gebeurtenissen geldt als 1 gebeurtenis.

Bijvoorbeeld uw tas wordt gestolen waardoor u valt en uw jas beschadigt.

7)  Wat is niet verzekerd?

 • Alle spullen die geen eigendom zijn van Kamale tentenverhuur.
 • Gevolgschade
  • Bijvoorbeeld: doordat er schade aan de tent is moet het feest op een andere lokatie plaatsvinden. 
  • Bijvoorbeeld: er is een paal op de dj installatie gevallen.

8)  Welke kosten zijn naast de schade verzekerd?

Geen

Niet verzekerd

9)  Wanneer zijn de tent(en) niet verzekerd?

 • Er is niet aan de betalingsverplichting voldaan.
 • Een verzekerde heeft niet goed op de tent(en) gelet.
  • Bijvoorbeeld: als hij de tent op een onafgesloten terrein onbeheerd achter laat.

  • Bijvoorbeeld: als hij een heater plaatst onder de tent op een dusdnige mannier dat de tent schade kan oplopen.

  • Bijvoorbeeld: als er slecht weer wordt voorspeld en de huurder/verzekerde heeft hiervoor geen passende maatregelen genomen

  • Bijvoorbeeld: als er scheerlijnen, palen en/of haringen losraken en de huurder/verzekerde heeft geen passende maatregelen genomen. 

 • Een verzekerde pleegt een misdrijf.
  • Of probeert een misdrijf te plegen.
 • Een verzekerde heeft gedurende de huurperiode teveel alcohol gebruikt.
  • Hij heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag.
 • Een verzekerde heeft gedurende de huurperiode drugs gebruikt.
 • Een verzekerde gebruikt de tent(en) en/of huurspullen voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is.
 • De tent(en) en/of huurspullen zijn in beslaggenomen.

Schade

10)  Wanneer meldt een verzekerde schade?

Zo snel mogelijk.

11)  Wat doet een verzekerde bij schade?

 • De verzekerde stuurt alle informatie direct aan ons door.

  • Een verklaring over de oorzaak en grootte van de schade.

  • Foto's van de situatie en de schade(s).

 • De verzekerde voorkomt dat de schade groter wordt.

 • De verzekerde werkt mee om de schade te regelen.

 • De verzekerde doet niets wat nadelig is voor ons.

 • De verzekerde doet bij diefstal meteen aangifte bij de politie.

  • Verzekerde stuurt aangiftebewijs.

  • De verzekerde meldt het direct als de spullen weer gevonden zijn.

Doet verzekerde dit niet? En kunnen we daardoor de schade niet goed vaststellen of de schade beperken? Of wordt de schade daardoor groter? Dan blijft huurder aansprakelijk voor de schade.

12)  Wie stelt de hoogte van de schade vast?

Of: wij.
Of: onze expert.

 • Als u het niet eens bent met het bedrag mag u zelf een expert inschakelen. U overlegt vooraf met onze expert

  over welke expert u kiest.

 • Als onze expert en uw expert het niet eens zijn, berekent een 3e expert het bedrag.

  • Niet hoger dan het bedrag van uw expert.

  • Niet lager dan het bedrag van onze expert.

 • Alle experts mogen bij andere deskundigen advies vragen.

 • Alle experts zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE), of bij een soortgelijke brancheorganisatie.

 •  Deze organisatie houdt zich aan de “Gedragscode Expertiseorganisaties”.

 •  En in de statuten en reglementen van deze organisatie:

  • Staat een duidelijke klacht- en tuchtprocedure.

  • Zijn eisen beschreven voor permanente opleiding van experts.

13)  Wat als een verzekerde dubbel verzekerd is?

 1. De andere verzekering gaat voor.

  • Als de schade op de andere verzekering is verzekerd, wanneer deze verzekering niet zou bestaan.

  • Wij dekken wel de schade boven het maximale bedrag van de andere verzekering.

  • Wij betalen niet het eigen risico bij de andere verzekering.

  • De andere verzekering keert ons de schade uit.


 

© 2015 - 2024 Flextent huren | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel